zapojené instituce

spolupořadatelé

 

Mene Tekel, z. s.

 

Univerzita Karlova

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

Národní muzeum

 

Ústav pro studium totalitních režimů

 

Ekumenická rada církví ČR

mediální partnerství

 

další zapojené instituce

 

 Polský institut v Praze

 

Maďarský institut Praha

 

čestná záštita

za spolupořadatelské instituce

 

rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

generální ředitel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Daniel Ženatý

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

 

čestná záštita

za hl. m. Prahu

 

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib

radní hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch MgA. Hana Třeštíková

čestná záštita

za spolupracující velvyslanectví

 

velvyslanec Litevské republiky J. E. Edvilas Raudonikis

 

velvyslankyně Lotyšské republiky J. E. Dr. Sc. Pol. Gunta Pastore

 

velvyslanec Maďarska J. E. Dr. Miklós Boros

 

velvyslankyně Polské republiky J. E. Barbara Ćwioro

 

velvyslanec Ukrajiny J. E. Yevhen Perebyinis